Forhold ndla

13. okt 2008 erstatningsansvar) og også ellers vil være en selvstendig part i forhold til forvaltningssaker og rettssaker. NDLA kan også eie ting og eiendommer. Det at NDLA er et eget rettssubjekt betyr altså at NDLA selv kan holdes ansvarlig. Når det gjelder økonomisk ansvar kan det være et poeng å presisere hva  norsk dating side windows 10 Itslearning - avstemning. Fagdashbordet i et fag kan inneholde mange ulike elementer. En god ide kan være å legge ut ulike avstemninger. Disse kan, som du kan se mer om i presentasjonen til venstre, evaluere mange ulike forhold. De kan brukes for å evaluere fagkunnskap enten før eller etter et læringsarbeid,  dating an island man 6. jan 2017 Gratisprinsippet i forhold til PC. - Det har jo lenge eksistert digitale tilleggsmidler til de eksiterende læremidlene i mange år. Disse har vært nyttige. - Vi kan utfordre sentralleddet i forhold til å ha standpunkt i forhold til NDLA. - NDLA i vgo har blitt opplevd som tungvint. Det er mye klikking. Systemet har ikke  dating email tips

100%, Makt og det internasjonale samfunnet internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering : Formue og makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold  chattesider på nett youtube Det ville være en fordel om ndla informerte om aktiviteten (oversikt over hvem er tilknytta hva, evt prosjektskoler osv.) i det enkelte fylket, evt. sikra at ndla sin kontaktperson i fylket informerer økonomimedarbeiderne. Personalmessige forhold for personer tilknytta ndla. Det blei vist til eksempel der skolen innvilga permisjon  singel i oslo blogg 18. aug 2017 For å kunne forstå mye av det innholdet som dreier seg om utnyttelse av varmeenergi, er det viktig å ha et forhold til begrepene varme og temperatur, samt å kunne skille mellom dem og bruke dem presist i fysikksammenheng. Læren om de . Figur 3: Bilde fra , opphavsmann: Narom. Vi studerer en  31. mar 2015 Personell som bryter taushetsplikten, kan straffes etter bestemmelser i de enkelte av lovene, og etter Straffeloven § 121. Brudd på reglene kan også medføre arbeidsrettslige konsekvenser. Helsepersonell kan dessuten få reaksjon i form av advarsel for brudd på taushetsplikten. I helt ekstreme tilfeller kan 

28. sep 2017 fylkestinget i Hordaland fylkeskommune om forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II. Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune vil imidlertid merke at fleire forhold ikkje er undersøkt i dei to revisjonsrapportane. Saka vert sendt over til Telemark fylkesting med oppmoding om at fylkesrådmannen ser til at. 19. mar 2015 07.05.14. Kommunene prioriterte 66 deltakere, av disse er 59 deltakere igjen, 7 har sluttet (flytting, høgere utdanning, byttet jobb, private forhold). 40 deltakere tok eksamen i 2013, Digital opplæringsbok; Et eget dokumentasjonsverktøy vil bli benyttet; Bruk av digitalt læringsmateriell, NDLA. 3. aug 2016 Å jobbe med film oppleves gjerne som motiverende for mange elever på ungdomstrinnet. Elevene ser mye film i fritiden sin, men for at eleven skal oppøve kunnskap om filmmediet er det likevel nødvendig at læreren modellerer for elevene hvordan en film kan ses med «filmbriller» på. Lærer og elever  Så det er lurt å lagre ting fra Fronter og fagstoff fra for eksempel NDLA lokalt. Todelt eksamen (matematikk): Dersom enkelte nettsteder faller ut under eksamen grunnet forhold hos nettstedet, anses ikke dette som en formell feil på eksamen som gir grunnlag for annullering av eksamen. Selv om det er obligatorisk for 

9. sep 2009 NDLA er ikke avhengig av å finansiere sin virksomhet gjennom salg av sine produkter i markedet, og tilbyr av denne grunn heller ikke produktene på markedsmessige vilkår. NDLA er ikke gitt noen formell rolle i forhold til videregående opplæring, men er etablert som en ren produsent og tilbyder av digitale 

washu notification date 21. des 2007 Denne ærverdige forsamling maner til kamp mot NDLA (Norsk Digital Læringsarena, en lab for utvikling av digitale læremidler). Digitale I den prosessen mister de nemlig det lille de måtte ha igjen av goodwill, omtrent slik de store plateselskapene gjør i forhold til fildelere og iTunes. I stedet bør de snarest  med utenlandske pedagoger og mediebedrifter. Dette kan tilsi at markedet har en internasjonal dimensjon. Imidlertid er læremidlene hovedsakelig utarbeidet med sikte på å dekke læreplanen i norsk skole, og således er beregnet på, og tilpasset norske forhold. NDLA oppgir også at de i liten grad kjøper læremidler direkte 

differensiering i forhold til forutsetninger, arbeidsmåter og nivå. Det påvises en viss grad av yrkesretting og synlighet av kulturell diversitet. Videre avdekker analysen at multimedia er utnyttet i liten grad, men påpeker at brukervennligheten for målgruppen stort sett er bra. Til slutt viser analysen at språket i læreverket er  vennskap undervisning beslutninger ved enighet, og det er i tillegg presisert at representantskapet ikke kan ta avgjørelser som etter kommuneloven ligger til de deltakende fylkeskommunene selv. § 9 gir regler om styret som leder NDLA mellom representantskapsmøtene. Navnene på de styrende organer er endret i forhold til tidligere vedtekter for  "Rødt gull i Mes Aynak" er et spennende rollespill om store penger, historiske skatter, og forholdet mellom bærekraftig utviklling og økonomisk vekst. På nettsidene til NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) finner du digitale opplegg tilpasset samtlige kompetansemål i læreplanen for samfunnsfag på videregående.

Forsvarlighet og omsorgsfullhet. Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen tilsier, jf. helsepersonelloven § 4. Faglig forsvarlighet er et minstekrav. Intensjonen i lovverket er at arbeidet skal utføres «faglig godt»,  dating app pure 20. apr 2017 flere forhold som er omtalt i revisjonsrapporten og mot forhold som varslerne savner i rapporten, jfr. vedlegg. Ansvaret for oppfølgingen av denne forvaltningsrevisjonsrapporten vil primært ligge på Hordaland fylkeskommune, og styre og ledelse i NDLA. Slik sekretariatet ser det, bør ikke realitetsbehandling 

NDLA sitt mandat Fylkeskommunalt samarbeid Øke tilgangen av kvalitetssikrede digitale læremidler Tilby digitale læringsressurser som dekker alle kompetansemål i læreplanen. Gratis for brukerne Åpent / fritt tilgjengelig Utvikle delingskultur Arena for deling og samarbeid Nasjonal digital læringsarena, Naturfag. svigerinne på spansk 9. nov 2017 Norsk digital læringsarena (NDLA) har vært utsatt for sterk kritikk I media de siste dagene. Noe er helt berettiget, som kritikkverdige forhold knyttet til driften av selskapet med tett kobling mot en bestemt privat aktør. Dette har styret og eierne, de 18 fylkeskommunene tatt alvorlig. 3) Hvordan står tittelen i forhold til diktets innhold? 4) Er diktet episk/fortellende eller er det konsentrert om øyeblikket? 5) Hvem er «stemmen» i diktet? Er det et «jeg» som formidler en stemning eller et budskap? Er det et rolledikt med scener? 6) Er det er strofisk dikt med enderim og fast rytme eller er det er avsnittsdikt med 

10. apr 2013 Leif Harboe og Arne Olav Nygard, medlemmer av norskredaksjonen i NDLA, holder dette kursopplegget i alle fylkeskommuner. På fredag var det Buskerud sin tur. Dette er viktig for elevenes læring og gir en fordel i forhold til en lærebok eleven ikke kan skrive i. Elevene kan også lett samarbeide med  første kjærlighet chords En sveiseflamme som har en temperatur på ca 3100 - 3500 °C. Sveiseflammen består av brenngass som blir blandet med oksygen i et bestemt forhold. Hvordan bruke skjærebrenneren. ​. ​. ​. Gassveising. Gassveising er en smeltesveise metode der man bruker acetylen og oxygen. NDLA. NDLA om brenngasskjæring.

NDLA distribuerer digitale læingsressurser til skolene, uten at næringslivet deltar i utviklingen. Det lå i hele debatten i kortene at Giske ønsket seg en ordning som den man har i Danmark, der staten aktivt har gått inn med utviklingsressurser i forhold til digitale læremidler. Det er viktig å understreke at det er foreløpig  be2 reviews 11. feb 2016 Når jeg likevel velger å kalle ukens blogg «en sørgelig historie», skyldes det igjen (!) tre forhold: Siden opprettelsen har NDLA tappet det offentlige for minst 500 millioner kroner. Resultatet har vært kontraproduktivt. En alternativ og konkurranseutsettende bruk av disse pengene ville gitt en høyere bruk av  9. nov 2017 fikk 155 millioner kroner fra kontrakter med NDLA. Samtidig har Cerpus' eiere og ledere hatt sentrale lederroller i NDLA. Utdanningsnytt på Facebook! Saken ble behandlet på et ekstraordinært styremøte i NDLA etter NRKs avsløringer. Ifølge NRK kom styret der fram til at de ser «svært alvorlig» på forhold.9. okt 2015 den risikoen dette kan utgjere i forhold til verksemda. Forvaltningsrevisjonen viser at rapportering og oppfølging i relasjonen mellom dagleg leiing og styret når det gjeld vesentlege forhold knytt til innkjøp i NDLA er mangelfull og usystematisk. Tema som avvik frå vedteke budsjett, einsidig leverandørforhold 

12. sep 2012 Eksterne arbeidsbetingelserDe eksterne arbeidsbetingelsene er forholdbedriften ikke kan påvirke, slik som•markedet og økonomiske arbeids- betingelser•politiske og juridiske arbeidsbetingelser•kundene•konkurrentene•leverandører og distributører Bedriften må ta hensyn til eksterne forhold når den  utroskap prosent 28. apr 2017 Etiske retningslinjer. Flere og flere bedrifter velger å sette ord på de forventninger de har til sine ansatte når det gjelder adferd. Her er noen forhold det er verdt å tenke over hvis din bedrift skal lage slike retningslinjer. Publisert 28.04.17  14. nov 2014 Hovedområdet handler om å forstå hvordan biologiske forhold påvirker menneskets opplevelser av seg selv og omgivelsene. Hvordan er nervesystemet og sansene bygget opp? Hvordan påvirker hormoner tanker, følelser og atferd? Hvilke biologiske behov har mennesket? Hva fører disse behovene til?Og det stoppet ikke der – han preket videre om at det ikke blir bra om en stor del av det offentliges midler går direkte til en aktør (navnet NDLA ble ikke nevnt denne runden). Det ødela . I artikkelen trekker de selv frem en del utfordringer med egen forskning og kommer opp med en del gode poeng i forhold til videre arbeid.

Senere vender han tilbake til dalen, og skysskaren hans lager lyden av luren han hadde hørt. Skysskaren ble nødt til å vise han hva han skjulte, og det var ingenting mindre enn Ragnhild og et barn. De fortalte han om deres forelskelse, og skysskarens fattige kår som gjorde deres forhold umulig. Bonden ville ikke at slekten  a free dating Fordøyelsessystemet. Å fordøye maten er en kompleks prosess som kroppen utfører for å kunne nyttiggjøre næringsstoffene i maten. Fordøyelsessystemet består av fordøyelseskanalen, kjertlene og leveren. Hvordan fungerer denne prosessen, og hva betydning har de forskjellige organene? Kasselaner Fruit Tart  Hvilke elementer syns lærere er viktige i forhold til designet av læringsressurser? 3. På hvilken måte brukere lærere NDLA i forhold til papirbaserte lærebøker? Det første forskningsspørsmålet er relatert til de empiriske funn som er gjort gjennom å være en del av forlaget som arbeidsplass gjennom praksisperioden. Den har 

6 Sosial kompetanse – å gjøre andre gode

30. okt 2016 (?fag=8). 3. Egenvurdering. A-Dette kan jeg / mestrer jeg: Jeg lytter til brukeren, viser respekt, empati og tilpasser min kommunikasjon ut ifra hver enkelt brukers forutsetninger og forhold. B- Dette må jeg jobbe videre med: Jeg kan bli flinkere på å kommunisere med eldre  c sukker apple id I denne artikkelen vil jeg komme inn på ulike forhold omkring spenst. Først vil jeg komme inn på hva jeg mener spensttrening er, og hvordan en kan legge opp og variere spensttreningen gjennom et år. Til slutt vil jeg komme inn på ulike punkter som må/bør oppfylles for at vi skal kunne si at øvelsen er spesifikk. Jeg har tatt  12. mar 2014 Et system skal ha oppgaver overfor andre systemer innenfor en større helhet, forholdet til andre systemer skal være preget av en viss avgrensning, de indre relasjoner står i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, samtidig som systemet har mekanismer for egen opprettholdelse eller reproduksjon 

faser i samlivsbrudd Demokrati betyr kort og godt folkestyre. Det vil si at det er flertallet som bestemmer. I kva grad har NDLA følgt opp og behandla tilsette som har meldt frå om kritikkverdige forhold i organisasjonen i samsvar med gjeldande regelverk? Det er gledeleg at 11 fylkeskommunar har gjeve økonomisk bidrag for å gjennomføra denne forvaltningsrevisjonen. Drøfting: Deloitte har no gjort ferdig forvaltningsrevisjon av  forlagenes internettilbud av banen. Stadig mer av pengene som skolene fritt kunne bruke til kjøp av lærebøker og digitale læringsressurser, blir overført til utviklingen av NDLA- Det skyldes to forhold: Hamsun er en større dikter enn Bjørnson, det andre naturligvis Hamsun og nazismen. Likevel er det all grunn til å hente 

27. okt 2008 Et annet forhold er at mange læremidler er innlåst i proprietære system. Likeledes har vi for liten empiri om didaktisk erfaring med bruk av digitale læremidler. De digitale læremidlene har sin egen logikk som må omsettes i praksis. Det å bevege seg over fra læreboka til bruk av digitale læremidler krever en  dame søker dame wiki grunnet at bor har et elektron mindre enn silisium, mens platene som inneholder fosfor blir negativt ladet grunnet at fosforet har et mindre elektron enn det silisium har. Platen som er tilsatt bor får derfor et underskudd av elektroner, mens platen som er tilsatt fosfor har overskudd av elektroner. Grunnet atomenes vilje til å 

best men's dating profile examples 18. apr 2017 NDLA har ikke har håndtert varsler om kritikkverdige forhold i henhold . Merknader til endringer i helsepersonelloven. Det skal førast møtebok over saker som er beha ndla av rådet. Møteboka skal innehalde . Nasjonal digital læringsarena ( NDLA ) hvor . I helsepersonelloven står det klart og tydelig at du 

norsk tysk Dette er en oppgave fra en gammel mattetentamen: Hanne har en flaske saft som skal blandes i forhold 1:5. a) Hvor mye ferdigblandet saft får hun når hun begynner med 1,5 dl ublandet saft? b) Lars synes saften er for svak og vil blande den slik at blandingsforholdet er 1:4. Hvor mye ublandet saft må han tilsette 4,8 dl av 4) Bruke sektordiagrammer til å illustrere forhold og kontrollere beregningene sine. Grunnleggende ferdigheter i programfaget: ➢ Å kunne regne i bygg-‐ og anleggsteknikk innebærer å beregne vekt, volum, mengde, størrelser og masser. Grunnleggende ferdigheter i matematikk: ➢ Å kunne lese -‐ dra nytte av tekster som 

deiligst frekke bilder 27. mai 2014 Se TV2s video som er brukt i skoleoppgaven «Ytringsfrihet i 2014» på , som er en del av «Hvor har du det fra? kan du se en videosnutt (2 min 54 s) der TV2s nyhetsanker Kjetil H. Dale forklarer hvor kildekritikk er så viktig – ikke bare i forhold til journalistikk, men også i forhold til sosiale medier. Last ned det vedlagte elevarket "Lønnefrø og helikopter" og klipp langs de fete linjene så du får 5 lønnefrø. Klipp videre langs de linjene som er merket med en saks. Brett langs de prikkete linjene. Brett ut de to vingene, men ikke helt på tvers, de skal stå litt på skrå oppover. Noen syns det er en fordel å brette sammen litt av 

14. apr 2016 Fordi den første rapporten påpeker en rekke feil og mangler som er gjort i forhold til lov om offentlige anskaffelser. Brudd på anbudsreglene knyttes i hovedsak til et lite IT-selskap som vokste seg stort som leverandør for NDLA. NDLA er et interkommunalt samarbeid som utvikler og kjøper digitale  norske dating sider xl Her er godt fagstoff fra Tilslutt kommer en oppgave. fornærmedes tro på nytten av å anmelde vil være avgjørende.2 I tillegg spiller forholdet mellom offer og gjerningsperson en viktig rolle. Registrert ungdomskriminalitet er nært forbundet med vanskelige sosiale forhold. Både levekårsproblemer og andre  19. sep 2014 Mange videregående skoler har interne diskusjoner om hva man skal gjøre i forhold til innkjøp av læremidler, spesielt nå som mange opplever at de har én lærebok til hver elev, men at man i stor grad baserer seg på ressurser som NDLA, Språkrådet, den digitale bokhylla til Nasjonalbiblioteket osv.

i forhold til på en plattform. En gassturbin plassert på en plattform har normalt ikke varmegjenvinning og går ikke konstant på optimalt turtall, fordi forbruket variere. En annen viktigfaktor er opphavet til elek- trisiteten plattformen får levert. Er dette kullkraftverk, blir klimaeffekten redusert, men brukes nordisk elektrisitetsmiks  gratis dating.com NDLA presenterer mer utdypende fagstoff der jeg mener enkelte lærebøker er mangelfulle. Jeg har i dette tilfellet sammenlignet med Gyldendals læreverk. «Perspektiver». Et av kompetansemålene i læreplan for historie er: «eleven skal kunne gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold. Men jeg er littegrann forvirret i forhold til membranpotensialet. I boken min er det tegnet to pumper med hver sitt K+ og Na+ på, mens det ser ut som de sender motsatt ion ut/inn..(??)mulig det er tegningen som er dårlig, men det gjør mg litt forvirra det her.. Betyr det at det ved hvilepot. er like mange Na+ på 

Muntlig eksamen og NDLA | Ut på tur!

26. jan 2017 22.02.17 for forvaltningsrevisjon NDLA II. 39 .. Revisor har i denne gjennomgangen vurdert følgende forhold: Andre forhold. Klager mener at VFK aldri leverte iht. det mest sentrale politiske vedtaket om å selge eller leie ut øya. Ifølge FU-sak 101/12 startet arbeidet med omregulering av Østre Bolæren  free date stamp app for iphone 28. feb 2017 Kort beskrivelse. For å kunne levere konkurransedyktige og gode digitale læremidler til videregående utdanning må NDLA omstille seg i årene som kommer. . Oversikt og kort beskrivelse av vilkår: Krav1: Norske leverandører skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiavgiftinnbetaling. 2. feb 2017 Sak F01. Konstituering og åpning. Sak F02. Taler til årsmøtet. Sak F03. TEMA: «Hvordan sikre jobb til alle i fremtiden?» Sak F04. Behandling av stortingsvalgprogram 2017-2021. Sak F05. Generell politisk debatt. Sak F06. Politiske uttalelser. Sak F07. Valgkampplan for Østfold Venstre 2017. Sak F08.Det er bekymringsfullt hvis markedsmessige forhold eller NDLA begrenser den pedagogiske valgfriheten. Komiteen vil understreke at offentlige innkjøps- og veiledningsordninger må bidra til at ulike aktører kan konkurrere på like vilkår, og at de også skal stimulere til innovasjon på læremiddelmarkedet. Komiteen mener 

evig singel slik får du deg kjæreste jord Definisjon, geografi: Over 1,2 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom, altså har de mindre enn en dollar om dagen å leve for. De sulter i perioder, de har ikke et ordentlig sted å bo, og de har ikke tilgang til reint drikkevann og helsetjenester. I rike land blir fattigdom sett i forhold til normale levekår i landet. Tankekart:.

Ndla for Design & håndverk: Skriv svaret på oppgaven rett inn i oppgaveteksten under. Oppgave: Beskriv førsteinntrykket i forhold til det visuelle og brukervennlighet. Ikke brukervennlig i forhold til at menyboksene dekker annen informasjon. Omorganisering av høyre spalte, slik at nyeste innhold står  hvor mye koster sukker oppskrift ?fag=51. Arbeidskontrakt. I utgangspunktet bestemmer arbeidstakeres forhold på en arbeidsplass. Den største fagorganisasjonen i Norge er problemene fram for ledelsen i bedriften og følge opp saken til forholdet er forbedret. Verneombud: Person fra de ansatte som er valgt til å ivareta  6. jun 2016 Britene har et langt, og turbulent forhold til unionen. De var ikke med blant de seks landene som etablerte forløperen til EU på 1950-tallet, men ble medlem først i 1973. Allerede to år senere hadde britene imidlertid en avstemning om de skulle melde seg ut igjen. Den gang endte det med at 67 prosent av Med andre ord er det spesifikt i forhold til hva det reagerer på. I motsetning til at det kunne reagert mer generelt på flere typer stoffer. Immunitet Det er mekanismer i det spesifikke immunforsvaret som gjør at vi kan bli immune mot visse virus og sykdommer. Dette skjer ved at lymfocyttene etter å ha blitt angrepet av et 

For å forstå hva ulike erfaringer betyr for hvordan et barn vil klare seg i livet, kan det være nyttig å ta utgangspunkt i forholdet mellom ressurser og utfordringer. For at et barn skal tilegne seg nye ferdigheter eller kunnskaper, er det viktig at det opplever mestring, og at det er mulig for barnet å klare den utfordringen det står  samlivsbrudd hvordan komme videre 4. mar 2015 Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive.Tekst og bilder på denne siden ble opprinnelig hentet fra NDLA, men kan inneholde endringer i forhold til originalteksten. Kilde URL: ?fag=53&meny=1117. Kildens lisens: CC BY-NC-SA Tekst og bilder hentet den: 2012-02-23 

Dysfagi er ikke en sykdom i seg selv, men et symptom som kan forekomme ved mange ulike sykdommer og tilstander. Eksempler på dette kan være hjerneslag, hode- og nakkeskader, hjernesvulst, medfødte hjerneskader, multippel sklerose, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, kreft i munnhule eller svelg, cerebral  barbering courses liverpool 4. des 2017 Da Deloitte gransket NDLA på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, kom de frem til at forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøloven alle var brutt, og at en av varslerne var blitt utsatt for gjengjeldelser. Varslerne sier at de har tatt opp kritikkverdige forhold uten at det er blitt tatt opp  Forstoppelse kjennetegnes av at du har vansker med å få ut avføringen, eller at du går sjeldnere på toalettet enn normalt. Noen er også plaget med hard avføring. Vanlige årsaker til forstoppelse er arvelige forhold, for lite fiber i kostholdet, at du drikker for lite væske eller at du mosjonerer for lite. Forstoppelse er også en